Despre mine

meze bianca

Blogs Home » Profesional » Economic » Atelier Contabilitate

Atelier Contabilitate

Inveti contabilitate -aici inveti sa fii contabil!

Articole Blog

01. Declarații fiscale specifice pentru început de an - Jan 5, 2019 10:53:33 PM
15 ianuarie Declarația 700 se depune online pentru modificarea perioadei fiscale la TVA. Caz 1: Perioada fiscală la TVA în anul 2018 a fost luna calendaristică Dacă la 31.12.2018 cifra de afaceri este până la 465.810 lei cumulativ cu faptul că nu ai avut achiziție intracomunitară de bunuri efectuată în 2018, trebuie să modifici perioada […]
02. Subiectul lunii: dotarea cu casă de marcat și POS - Nov 1, 2018 2:29:20 PM
Dotarea cu case de marcat electronice fiscale - OUG 44/2018 Termen limită: Contribuabili mari: 01 septembrie 2018 Contribuabili mijlocii și mici: 01 noiembrie 2018 Ce se întâmplă dacă nu dotezi unitatea cu casa de marcat cu jurnal elecronic?
03. Ce trebuie să conțină arhiva zip pentru bilanțul la microentități? - May 20, 2018 10:48:18 AM
Microentitățile întocmesc situații financiare anuale care cuprind: bilanț prescurtat, contul prescurtat de profit și pierdere, formularul ”Date informative”, formularul ”Situația activelor imobilizate”. Bilanțul va avea atașată o arhivă zip care trebuie să conțină: Declarație – conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității 82/1991, Raportul administratorului, Procesul verbal pentru aprobarea raportului administratorului și propunerea de repartizare […]
04. Procedură de lucru pentru ONG – monografie, declarații, blianț - May 1, 2018 1:49:05 PM
Nu uita! Azi, 2 mai 2018, este ultima zi pentru depunerea bilanțului la persoanele juridice fără scop lucrativ, adică la ONG-uri. În acest sens, am pregătit, atât pentru voi, cât și pentru organizarea internă a biroului nostru de contabilitate din Oradea, o procedură de urmat pentru contabilitatea unui ONG. NB. Noi lucrăm în Saga, deci […]
05. Ce declarații depune un ONG? - Jan 20, 2018 3:47:22 PM
Declaraţiile fiscale se depun în funcţie de vectorul fiscal. Dacă organizația non-profit are în vectorul fiscal înregistraţi salariaţi, atunci depune Declaraţia 112, lunar sau trimestrial, în funcţie de opţiune. În general ONG-urile nu au salariaţi. ONG-urile pot fi înregistrate în scopuri de TVA, prin opţiune sau dacă au depășit plafonul de 220.000 lei. Dacă sunt la TVA, depun Declaraţia 300 şi Declaraţia 394, […]
06. Monografie contabilă service auto - Jan 19, 2018 12:04:50 PM
Un service auto poate să aleagă între două metode de contabilitate dar odată ce a ales una trebuie să meargă pe aceeași direcție cel puțin un an. Așa că fie va considera piesele auto materiale și le va cuprinde în devizul de lucrări la valoarea de intrare, fie va considera piesele auto marfă și le […]
07. Pot compensa în bani concediu de odihnă neefectuat în 2017? - Jan 18, 2018 5:29:00 AM
Suntem la început de an 2018, contabilii lucrează încă pentru luna decembrie 2017. Se lucrează pentru statele de salarii, așa că se poate ivi situația unor concedii de odihnă neefectuate în anul 2017. Se ridică întrebarea ce tratament aplicăm pentru această situație? Sa vedem ce informații ne furnizează Codul Muncii: Durata minimă a concediului de odihnă […]
08. Declarația 094 – când se depune și de către cine? - Jan 17, 2018 6:46:02 AM
Termen depunere Declarația 094 Declarația 094 se depune anul acesta până în 25 ianuarie 2018. Cine depune Declarația 094? 1. Declarația 094 se depune de către plătitorii de TVA înregistrați conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care au cod special de TVA NU depun formularul 094. 2. A doua condiție este ca persoana […]
09. Rezerva legală – condiții, note contabile - Jan 16, 2018 5:21:08 AM
În cazul unei societăţi comerciale, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz. În cazul în […]
10. Cum determin perioada fiscală la TVA? - Jan 15, 2018 7:48:09 AM
În ceea ce privește perioada fiscală la TVA, putem avea trei situații conform Codului Fiscal Art. 322. 1. PF = LUNA, CA < 100.000 Euro, NU s-a efecuat AIC de bunuri ===> PF = TRIMESTRUL – până pe 15.01 se depune D010 sau D070, în care se declară CA realizată pe anul precedent și se […]